FIGYELEM, elszámolási és forintosítási információk

Peugeot

ELSZÁMOLÁSI ÉS FORINTOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

FIGYELEM!
Kérjük azon fogyasztóinkat, akiket mindezidáig a PSA Finance Hungária Zrt.-nek nem sikerült elérnie, hogy elérhetőségeik (lakcím, e-mail cím és telefonszám) bejelentésével szíveskedjenek lehetővé tenni a PSA Finance Hungária Zrt. számára, hogy társaságunk megkereshesse Önöket az elszámolással kapcsolatos kifizetés teljesítése érdekében.
Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Budapest, 2. Kerület, Bimbó út 56.; Tel: +36 1 438 8799


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló kérelemnyomtatványok MNB honlapon belüli pontos elérhetősége: http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok/eljaras.html
 

Az Ön szerződéséhez tartozó, az elszámolás részleteit bemutató dokumentum a következő linkre rákattintva érhető el:

Amennyiben szerződése aktív státuszú (azaz még nem került lezárásra), vagy 2014. június 1. napján illetve azt követően  került lezárásra:

https://eugyfel.euroleasing.hu/rp/elszamolas

 

Amennyiben szerződése 2014. május 31. napját megelőzően lezárásra került:

https://eugyfel.euroleasing.hu/psa/elszamolas

 

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. évi törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésnek határidejéről.
A dokumentumokat a címekre kattintva töltheti le.


PSA Finance Hungária Zrt deviza alapúnak nem minősülő deviza tájékoztatás perről

PSA Finance Hungária Zrt deviza tájékoztatás perről


PSA Finance Hungária Zrt forint tájékoztatás perről

Retail Prod Zrt. deviza alapúnak nem minősülő deviza tájékoztatás perről

Retail Prod Zrt. deviza tájékoztatás perről

Retail Prod Zrt. forint tájékoztatás perről

MNB Pénzügyi navigátor füzete:

Elszámolási és forintosítási információk

Kérelem-, igazolás- és nyomtatványminták

Adatváltozás bejelentésére szolgáló nyomtatvány aktív szerződések esetén

 

Elszámolási Igény kérelem 2009 július 27 napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

 

Elszámolási Igény kérelem 2009 július 27 napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

 

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz


Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez


Elszámolással kapcsolatos panasz bejelentési minta dokumentum

Panasz bejelentő a fogyasztői kölcsönszerződés elszámolással – minta

 

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) panasz bejeltnő minta dokumentumok

 

151. Kérelem - helyes elszámolás megállapítása tárgyában 05.18

 

152. Kérelem - panaszeljárás lefolytatása tárgyában 05.18

 

153. Kérelem - elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában 05.18

 

 

 

2015. szeptember 30. napjáig a szerződésből fakadó fizetési kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt forint alapú fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolásról, azon szerződések vonatkozásában, amelyek esetében társaságunk egyoldalúan kamatot, díjat és költséget nem emelt (58/2014. (XII.7.) MNB rendelet 2.§ (3a) bekezdés)

 

Közzététel 2015. szeptember 30. napjáig a szerződésből fakadó fizetési kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt forint alapú fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolásról, azon szerződések vonatkozásában, amelyek esetében társaságunk egyoldalúan kamatot, díjat és költséget nem emelt ( 58/2014. (XII.7.) MNB rendelet 2.§ (3a) bekezdés) - Retail Prod Zrt.

 

Közzététel kötelezettség teljesítéséről – Retail Prod Zrt.

 

• A nyomtatványok MNB honlapon belüli elérhetősége:

http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok/eljaras.html

“A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári NEMPERES ELJÁRÁS megindítására szolgáló formanyomtatványok és a kapcsolódó tájékoztatások, kitöltési útmutatók internetes elérhetősége:

 

 http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/nyomtatvanyok valamint azon belül: http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai

A hivatkozott fogyasztói formanyomtatványok honlapunkról közvetlenül is letölthetőek az alábbiak szerint:” 

 

 

F1 – Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem

F2 – Panasz el nem késettségének megállapítása iránti kérelem

F3 – Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása iránti kérelem

F4 – Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem 2.

F5 – Jogszabálysértő PBT döntés hatályon kívül helyezése iránti kérelem